ทวีพงษ์ ขนส่ง

บริการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด จากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทวีพงษ์ ขนส่ง

บริการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด จากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทวีพงษ์ ขนส่ง

บริการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด จากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทวีพงษ์ ขนส่ง

บริการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด จากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ทวีพงษ์ ขนส่ง

บริการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่จำกัดขนาด จากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทางจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

บริการรถขนส่ง

เราจะมอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน

4 ล้อ - ตู้ทึบ

รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 150 x 175 x 210 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 1.3 ตัน
 • 6 ล้อ - ตู้ทึบ

  รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 230 x 650 x 230 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 6 ตัน
 • 10 ล้อ - ตู้ทึบ

  รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 230 x 650 x 230 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 14.5 ตัน
 • รถเทรเลอร์ ผ้าม่าน

  รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 250 x 1,200 x 280 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 27 ตัน
 • รถเทรเลอร์ 18 ล้อ พื้นเรียบ

  รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 250 x 1,200 x ไม่เกิน 280 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 27 ตัน
 • รถบรรทุกปูนซีเมนต์ผง

  รายระเอียด

 • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 250 x 1,200 x ไม่เกิน 280 ซม.
 • น้ำหนักบรรทุกสูงสุด ไม่เกิน 27 ตัน
 • เกี่ยวกับเรา

  บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด

  บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ภายในประเทศ โดยบริษัทฯ มีกำลังรถในปัจจุบันมากกว่า 300 คัน โดยแบ่งเป็น รถบรรทุกประเภท 4 ล้อ , 6 ล้อ , 10 ล้อ , เทรลเลอร์ (Side Curtain) , เทเลอร์ พื้นเรียบ, รถซิเมนต์ผง, รถขนส่งพัสดุ

  รถ 4 ล้อ
  รถ 6 ล้อ
  รถ 10 ล้อ
  รถ 18 ล้อ

  โดยในปี 2523 บริษัทฯ ได้เริ่มให้บริการงานขนส่ง

 • ประเภทวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้อง-สุขภัณฑ์ Cotto, ปูนซิเมนต์ผง, และรูปแบบขนส่ง next day ที่ศูนย์กระจายสินค้าอ.วังน้อย จ.อยุธยา โดยทำการกระจายสินค้าหลากหลาย เช่น นมดัชมิลล์, สินค้า Amways, น้ำมันเครื่อง,แบตเตอรี่ โดยขนส่งสินค้าให้กับ SCG Logistics จนถึงปัจจุบัน
 • จากนั้น บริษัท ได้ขยายฐานงานขนส่ง ไปยังสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค ได้แก่ เครื่องดื่มเอส บมจ.เสริมสุข และเบียร์ช้าง ในเครือ Thai Beverage
 • วัตถุดิบสำหรับทำขนมและเครื่องดื่มต่างๆ ของบริษัท International Flavors & Fragrances จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • น้ำปลาตราปลาหมึก
 • เครื่องดื่มโค้ก
 • กลุ่มของใช้-ของตกแต่งบ้าน เช่น HomeWorks
 • กลุ่ม ยานยนต์ เช่น (แบตเตอรี่ FB)
 • กลุ่มงานเอกสารที่เน้นความปลอดภัยสูงสำหรับธนาคาร เช่น (Thai British Security จำกัด (มหาชน)
 • วัตถุอันตราย ((SCG Chemical)
 • และล่าสุด ปี 2020 บริษัท ได้เริ่มขยายฐานงานบริการขนส่งพัสดุ เพื่อรองรับตลาดขายออนไลน์ โดยบริษัทฯ เริ่มทำให้บริการขนส่งแบบ B2C หรือ Business to Customer ภายใต้ SCG Yamato Express โดยบริษัทได้ดูแลงานขนส่งในกรุงเทพฯ จำนวน 7 เขต และ ต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม, สระบุรี,อยุธยา, ลพบุรี, ประจวบคิรีขันธ์, เพชรบุรี
 • ด้านความปลอดภัยจากการขนส่ง
 • บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า เป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ จะทำการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนขนส่งสินค้า ตรวจหาสารเสพติดทุกเดือน และตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี รวมถึง การทำ Toolbox หรือ การประชุมย่อยพนักงานขับรถภายในหน่วยงานกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพื่อเน้นย้ำ กฎพิทักษ์ชีวิตของพนักงานขับรถ , การแชร์เคสอุบัติเหตุและแนวทางป้องกัน ให้กับพนักงานขับรถต่อไป เพิ่อลดอุบัติเหตุในอนาคต
 • ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 • บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการช่วยผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยเมื่อปี 2554 โดยการจัดส่งรถบรรทุกนำสินค้า/อาหาร/เครื่องนุ่งห่มไปให้ผู้ประสบภัยในแต่ละพื้นที่
 • บริษัทฯ ได้ให้ความรู้ กับพนักงานขนส่งอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนปฏิบัติงาน และระหว่างการทำงาน
 • รางวัลที่ บริษัท ทวีพงษ์ ขนส่ง ได้รับ

  มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ 13 มกราคม 2563

  SCG Logistics Best Performance 2018 บริษัท ทวีพงศ์ขนส่ง จำกัด ให้ไว้ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2561

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มอบเป็นเกียรติแด่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพงษ์ขนส่ง ได้รับรางวัล ชมเชย ในการประกวดผู้รับเหมาขนส่ง ประจำปี 2532

  ประกาศเกียรติคุณ บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ประจำปี 2016

  บริษัท เอชซีจีโลจิสติกส์ แมแนจเม้นท์ จำกัด ขอมอบโลประกาศเกียรติคุณนี้ไว้แก่ บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จำกัด เพื่อแสดงว่าเป็นบริษัทอันดับ 3 ประเภทกลุ่มผู้บริการขนส่งรถเล็ก โปรแกรม เอชซีจี 100 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

  SCG Logistics Management ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพงษ์ขนส่ง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟัน สู้มหาอุทกภัย ปี 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2554

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มอบเป็นเกียรติแด่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพงษ์ขนส่ง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการขนส่ง เขตนครหลวง ในการประกวดผู้รับเหมาขนส่ง ประจำปี 2534 ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ และรักษาความดีนี้ยั่งยืนต่อไป

  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มอบเป็นเกียรติแด่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีพงษ์ขนส่ง ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทการขนส่ง เขตนครหลวง ในการประกวดผู้รับเหมาขนส่ง ประจำปี 2533 ขอให้ประสบความสุข ความเจริญ และรักษาความดีนี้ยั่งยืนต่อไป

  ลูกค้าของเรา

  ร่วมขับกับเรา

  ร่วมทีมคนขับกับทวีพงษ์ โอกาสสร้างรายได้เพิ่มกับเรา!